Časté dotazy

 1. Proč je pro výbor SVJ důležité, vědět o všech změnách v domě?
 2. Jak souvisí status řádného hospodáře s mým členstvím ve výboru SVJ?
 3. Proč by si měl každý hlídat svoji nemovitost/byt?
 4. Jak může SVJ vzniknout škoda?
 5. Co hrozí výboru SVJ, který dopustí škodu na majetku?
 6. Jak snadno může výbor SVJ pomoci starším obyvatelům v domě?
 7. Co vše mi služba pravidelné sledování jednotek SVJ bude hlásit?
 8. Jak často mi informace budou chodit?
 9. Nebudu mít zaspamovaný email?
 10. Co když odjedu na dovolenou. Musím předat přístup ke svému emailu někomu jinému?
 11. V čem je lepší váš výpis majitelů jednotek než ten, který si stáhnu z KÚ?
 12. Způsobené škody se nebojíme, náš výbor je pojištěný!
 13. Stal se už nějaký konkrétní případ, kdy vaši klienti tímto majetek zachránili, případně vyřešili nějaké problémy?
 14. Jak dlouho mi bude trvat registrace do systému?
 15. Budu podepisovat nějakou smlouvu?
 16. Jak mohu službu odhlásit? Jaká je výpovědní doba?
 17. Jakým způsobem probíhá platba?
 18. Je možné si dát tyto náklady do účetnictví?
 19. Proč je lepší hlídání celého SVJ, než aby si hlídali jednotliví vlastníci sami své byty?
 20. Jak poznám, že naše SVJ opravdu hlídáte?
 21. Jak se dozvím, že se v SVJ něco děje?
 22. Dostanu výpis, i když se nedějí žádné změny?
 23. Jak na výpisu poznám změnu?
 24. Lze hlídat více pozemků s jedním domem?
 25. Může informace dostávat také naše správcovská firma?
 26. Musím dát i heslo těm, kterým posílám informace o změnách?
 27. Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

 

Proč je pro výbor SVJ důležité, vědět o všech změnách v domě?

Výbor včasnou informací může reagovat na vzniklou situaci. Neuniknou mu tak případné nedoplatky při změnách vlastníků, může se včas se svou pohledávkou přihlásit k exekuci nebo k insolvenčnímu řízení.

 

2. Jak souvisí status řádného hospodáře s mým členstvím ve výboru SVJ?

Jako členu výboru SVJ vám NOZ nařizuje povinnost, chovat se jako řádný hospodář. Podle § 159 NOZ spočívá péče řádného hospodáře ve výkonu funkce s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí.

 

3. Proč by si měl každý hlídat svoji nemovitost/byt?

NOZ, který je platný od ledna 2014, udává každému vlastníku nemovitosti jako povinnost, hlídat si zápis svého majetku v katastru nemovitostí. Pokud s nastalou změnou v něm nesouhlasí, může svůj nesouhlas vyjádřit během 20 dnů od návrhu vkladu na změnu. Musí ovšem o této změně vědět, a to včas, nejlépe během zmíněné 20 denní lhůty.

 

4. Jak může SVJ vzniknout škoda?

Např. má-li spoluvlastník dluh na platbách ve splatnosti nebo již rovnou po splatnosti, případně má povinnost hradit úhrady z titulu tzv. pravidelných plateb. Pokud by se SVJ včas nepřipojilo k exekuci nebo insolvenci vlastníka, vzniká společenství škoda, za kterou jsou plně majetkově odpovědní členové výboru. Druhý příklad – vlastník prodává jednotku a má nedoplatky. SVJ o prodeji jeho jednotky včas neví a tudíž neuzavře jeho vyúčtování a nevyžádá dorovnání částky, dokud vlastník bydlí v domě.

 

5. Co hrozí výboru SVJ, který dopustí škodu na majetku?

Vznikne-li SVJ škoda, které šlo předejít, jsou členové výboru za tuto škodu odpovědní. SVJ má plné právo podat na člena výboru žalobu a domáhat se náhrady škody. A to i 3 roky zpětně v rámci subjektivní lhůty a dokonce 10 let zpětně v rámci objektivní lhůty.

 

6. Jak snadno může výbor SVJ pomoci starším obyvatelům v domě?

Pokud výbor zvolí sledování celého SVJ, cena za jednotku výrazně klesá až k úrovni cca 100 Kč/rok. Pokryje tím hlídání i starším spoluvlastníků, kteří by jinak zůstali bez možnosti jakékoliv obrany proti podvodům, chybám v zápisech a chybám databází.

 

7. Co vše mi služba pravidelné sledování jednotek SVJ bude hlásit?

Jakékoliv změny, které nastanou na hlídaných nemovitostech, v zápisu na katastru nemovitostí. Tedy návrhy a změny vlastníka, exekuce, věcná břemena a zástavy a samozřejmě téma nejdiskutovanější- Insolvenční úpadková řízení vlastníků. Dále pak jakoukoliv úřednickou chybu, ať už se týká jména, čísla či názvu.

 

8. Jak často mi informace budou chodit?

Jednotky SVJ jsou hlídané 1x týdně. Tedy, nastane-li změna, přijde vám 1x týdně upozornění emailem. Souhrnný email pak chodí 1x měsíčně.

 

9. Nebudu mít zaspamovaný email?

Toho se obávat nemusíte. 1x týdně vám přijde 1 email.

 

10. Co když odjedu na dovolenou. Musím předat přístup ke svému emailu někomu jinému?

Nemusíte. Službu můžete nastavit až na 6 různých emailů.

 

11. V čem je lepší váš výpis majitelů jednotek než ten, který si stáhnu z KÚ?

Ve výpisu od Katastr365.cz jsou přiřazeni konkrétní majitelé ke konkrétní jednotce. Jsou zde uvedené podíly vlastnictví v %. Výpis je aktuální vždy k datu, ve kterém si ho tisknete a především, každý výpis obsahuje aktuálně probíhající vkladová a poznámkový řízení vztažené ke každé jednotce.

 

12. Způsobené škody se nebojíme, náš výbor je pojištěný!

Není přece tajemstvím, že i pojišťovny nejsou dobročinné ústavy a rozhodně neplní rády a s otevřenou náručí nevítají předsedy, kteří způsobí škodu, kterou chtějí proplatit. Platí, že škody způsobené činností, při kterých není dodržen zákon jsou vyjmuty z pojistných plnění. A přihlašovat pohledávky k exekučním a insolvenčním řízením je zákonnou povinností výboru spojené s řádnou správou společného majetku.

 

13. Stal se už nějaký konkrétní případ, kdy vaši klienti tímto majetek zachránili, případně vyřešili nějaké problémy?

Ano. Těch případů je několik. Za všechny uvedeme dva. První případ se týká výboru SVJ, který takto včas reagoval na exekuci spoluvlastníka a ohlídal si jeho platby, aby nevznikl nedoplatek. Druhý případ se týkal insolvenčního řízení  spoluvlastníka, přičemž výbor insolvence a exekuce nesledoval a nepřihlásil tak pohledávky SVJ k probíhajícímu řízení. Tím způsobil společenství škodu, kterou byl nucen uhradit ze svých osobních prostředků. Výbor si sice službu KatastrSVJ.cz následně zřídil, ale až po této nemilé a draze zaplacené zkušenosti.

 

14. Jak dlouho mi bude trvat registrace do systému?

Zhruba 5 minut. Jde o 3 snadné kroky na webu. Jako čtvrtý dostanete potvrzující email s přístupy do aplikace, kterým službu aktivujete.

 

15. Budu podepisovat nějakou smlouvu?

Ne. Při registraci pouze standardně odsouhlasíte obchodní podmínky.

 

16. Jak mohu službu odhlásit? Jaká je výpovědní doba?

Vaši nemovitost hlídáme po dobu, která je uvedená ve vámi zvoleném balíčku, min pak 12 měsíců od jeho aktivace.

 

17. Jakým způsobem probíhá platba?

Platit můžete bankovním převodem nebo online platební kartou.

 

18. Je možné si dát tyto náklady do účetnictví?

Ano. Po zaplacení vám systém zašle na email fakturu. Fakturu si jen vytisknete.

 

19. Proč je lepší hlídání celého SVJ, než aby si hlídali jednotliví vlastníci sami své byty?

Hlídání SVJ ve společném balíčku je cenově výhodnější. Vychází cca na 100-120 Kč/rok na jednotku. Mohou se tak hlídat i jednotky starších obyvatel, kteří nemají počítač a nepoužívají internet. Třetí výhodou je, že při společném hlídání se informace dostávají ke členům výboru, kteří na ně mohou reagovat a včas pomoci. Při individuálním hlídání nemusí majitel jednotky informace výboru poskytnout.

 

20. Jak poznám, že naše SVJ opravdu hlídáte?

U každé nemovitosti najdete v historii kontrol informace o posledních 5 kontrolách vč. našeho výpisu z katastru nemovitostí.

 

21. Jak se dozvím, že se v SVJ něco děje?

Jednotky SVJ jsou hlídané 1x týdně. Pokud nastane jakákoliv změna, viditelně ji vidíte v týdenním výpisu.
Po přihlášení do systému si také můžete zadat ´zobrazit pouze změny´. V tento moment se zobrazí pouze jednotky, na kterých byly shledány změny.

 

22. Dostanu výpis, i když se nedějí žádné změny?

Ano. Jednou měsíčně vám přijde souhrnný email.

 

23. Jak na výpisu poznám změnu?

Změněná původní data jsou označená červeně a původní výpis jednotky vidíte v levém sloupci. Nová data jsou zelená a vidíte je na výpisu v pravém sloupci. Snadno tak můžete změnu porovnat vedle sebe.

 

24. Lze hlídat více pozemků s jedním domem?

Ano. Až 5 pozemků ( zahrady apod.) si jednoduše přidáte ručně

 

25. Může informace dostávat také naše správcovská firma?

Ano, Informace si můžete nechat zasílat až na 6 různých emailů. Koho zvolíte je čistě na vás.

 

26. Musím dát i heslo těm, kterým posílám informace o změnách?

Ne, nemusíte. Adresáti uvidí výpis nemovitosti s vyznačenou změnou i bez hesla.

 

27. Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Rádi vám poradíme, kontaktujte nás.

Zvolte pravidelnou kontrolu katastru

Chci nezávazně ověřit cenu

Kdo již využívá naše produkty

Adam Lacko

Automobilový závodník, držitel zlatého volantu 2012

Petr Koukal

Olympijský reprezentant OH Peking 2008 a OH Londýn 2012

Lucie Váchová

Moderátorka, Miss ČR 2003

Patrik Nacher

Ombudsman rozumného spotřebitele – Bankovnipoplatky.com

Jana Doleželová

Moderátorka, Miss České republiky 2004.