Exekuce + Insolvence

= Škoda, kterou zaplatí výbor

1 + 1 = 2

Výbor má za povinnost do insolvenčního řízení přihlásit pohledávku společenství včas, tj. bez zbytečného odkladu, jinak se vystavuje riziku žalob a úhrady škod z osobního majetku členů výboru.

Pro správnou funkci výboru je doslova zásadní vypořádávat se řádně s exekucemi a insolvenčními řízeními spoluvlastníků. Výbor de facto zastupuje roli managementu, který má za úkol spravovat pohledávky SVJ a v případě prodlení je začít okamžitě a systematicky vymáhat. To jisté platí, pokud je na dlužníka vyhlášena insolvence. Výbor má za povinnost do insolvenčního řízení přihlásit pohledávku společenství včas, tj. bez zbytečného odkladu, jinak se vystavuje riziku žalob a úhrady škod z osobního majetku členů výboru.

Vědět a konat

V obou případech platí zásada „vědět a konat“. Pokud výbor registruje dluh na platbách u některého ze spoluvlastníků a neví, že byla na dlužníka vyhlášena exekuce, je to hrubé porušení veškeré svěřené správy. To stejné platí, pokud je vyhlášena na dlužníka insolvence a výbor o tomto úkonu neví a v minimálně 30denní zákonné lhůtě svůj finanční nárok nepřihlásí. SVJ vzniká škoda a vzhledem k poměrně jednoduchému porovnání postupů zákonného, a postupu chybného, je pochybení výborů extrémně viditelné a velmi jednoduše vymahatelné. To stejné platí, jsou-li úkony k přihlášení pohledávky společenství započaty pozdě, resp. se zbytečným odkladem, což obvykle vede k posledním místům v seznamu přihlášených věřitelů.

Řešení: Stačí sledovat katastr

Obě řízení, tedy jak exekuční, tak insolvenční, mají jednoho společného jmenovatele. Katastr nemovitostí. Není tedy vůbec komplikované, aby výbor tuto část své svěřené správy plnil bez jakýkoliv komplikací. Zápisy exekucí jsou v dikci exekutorů postihujících majetek, tedy bytovou jednotku a zápis insolvenčních řízení do katastru nemovitostí je dán zákonnou povinností soudů, dle paragrafu § 139 odst. 1 insolvenčního zákona, který úpadek vyhlašuje. Stačí tedy pouze sledovat katastr, kontrolovat jednotku po jednotce, minimálně každý týden a být řádným hospodářem.

Odepsat pohledávku?

Odpis pohledávky je nejkrajnějším řešením a především účetním opatřením. Pokud se chce výbor vyhnout možným postihům, zejména pak řízení o náhradu způsobené škody nedostatečnou péčí řádného hospodáře, danou paragrafem 159 NOZ, je doslova bezpodmínečně nutné, aby postupy výboru předcházející odpisu pohledávky byly v souladu s postupy při řádné správě a patřičnou péčí řádného hospodáře, jak je definuje NOZ. Přitom nejtypičtějším pochybením členů výboru bývá úkon, který lze paradoxně naplnit nejsnadněji. Být informován o exekucích a insolvencích včas a přihlásit se k probíhajícím řízením správně a co nejdříve, resp. bez odkladu.

Shromáždění odsouhlasilo odpis pohledávky

Platí za velký omyl, že nečinnost výboru, případně chybný postup výboru při správě, je možné tzv. „posvětit“ hlasováním shromáždění a tím výbor odpovědnosti zbavit. Každý člen výboru je za své úkony osobně odpovědný až 3 roky zpětně, tedy i vůči vlastníkům, kteří se do společenství v budoucnu teprve přistěhují. Aktem „odsouhlasení“ vznikl pouze účetní titul, resp. souhlas shromáždění s účetní operací, nikoli zlegalizování chybných nebo laxních postupů výboru vedoucích ke škodě společenství, kterou je v důsledku nutné účetně napravovat.

Zvolte pravidelnou kontrolu katastru

Chci nezávazně ověřit cenu

Kdo již využívá naše produkty

Adam Lacko

Automobilový závodník, držitel zlatého volantu 2012

Petr Koukal

Olympijský reprezentant OH Peking 2008 a OH Londýn 2012

Lucie Váchová

Moderátorka, Miss ČR 2003

Patrik Nacher

Ombudsman rozumného spotřebitele – Bankovnipoplatky.com

Jana Doleželová

Moderátorka, Miss České republiky 2004.