Pohled očima správce

Sdílet na Facebook 17. srpna 2015

S výpisy z katastru nemovitostí pracujeme velmi často – zvláště v období konání shromáždění vlastníků, kdy připravujeme prezenční listiny pro jednotlivá společenství podle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí. Velmi často se setkáváme s tím, že ani členové výboru nevědí, že se v jejich domě vyměnil vlastník, natož aby věděli, jestli na některého člena společenství nedolehla exekuce.

Centrum pro správu domů vč. hlídání změn v katastru

Naše zákaznické centrum Správce24 bylo vyvinuto podle našich požadavků pro správu domů a umožňuje přiřadit řadu doplňkových služeb. Rozhodli jsme se, že do systému přiřadíme také sledování změn prostřednictvím služby KatastrSVJ.cz a našim zákazníkům – členům výboru ulehčíme v jejich činnosti a zejména v jejich zodpovědnosti, jak jim ukládá nový občanský zákoník. Upřímně řečeno, je to i pomoc pro naši práci, protože i my, správci domů, potřebujeme přesné informace o změně vlastníků, které leckdy velmi těžko získáváme. Tím, že změnu vlastníka promítáme do vyúčtování služeb přesně v den, kdy byl byt nebo nebytový prostor předán novému uživateli, je pro nás přesná informace důležitým vstupním datem. V případě, že se o změně dozvíme až v době, kdy se připravuje vyúčtování, mají naši pracovníci leckdy nálepku detektivní pátrací služby, aby potřebné údaje byli schopni získat.

Ruční kontrola je v pravidelném režimu nezvládnutelná

V dnešní době zvláště v Praze se mnoho bytů pronajímá a vlastníci v domě nebydlí, proto se snadno přihodí, že se členové výboru ani nedozvědí, že byt byl prodán, darován nebo převeden na jiné osoby. Spoléhat na správce, že kontroluje ručně změny na katastru nemovitostí, je utopie. Ruční kontrola v takovém množství spravovaných bytů, ve kterém se běžně správci pohybují, je v pravidelném režimu nezvládnutelná.

Naše zákaznické centrum Správce24 dokáže tuto službu poskytnout. Užitek z toho budou mít jak členové výboru, protože budou mít okamžité informace o případných exekucích a insolvencích na majetku některého z členů společenství, tak také jednotliví majitelé bytů. Občas se objeví v médiích informace, že někdo přišel o byt nebo dům proto, že byla zfalšována kupní smlouva a katastr ji zapsal. Členové společenství, která máme ve správě, mají automaticky přístup do našeho zákaznického centra Správce24 a mohou jako doplňkovou službu získat kontrolu nad svým majetkem. Jakákoli změna na katastru bude avizována jak výboru společenství prostřednictvím emailu, tak vlastníkům konkrétní bytové jednotky, které se změna týká, a to formou SMS a emailu.

Pokud je nám známo, žádný jiný správce podobnou profesionální službu zatím neposkytuje.

Z našeho pohledu je tato „malá“ služba pro naše zákazníky důležitá, protože jim dává jistotu, že jejich byt je v bezpečí, dává jim možnost dostat okamžitou informaci v termínu, kdy lze zasáhnout v případě ohrožení ztráty majetku ať exekucí nebo falešnou kupní smlouvou, a to vše v zásadě z pohodlí domova.

Anna Jelínková
jednatelka společnosti M.A.N., spol. s r.o.

 

Zvolte pravidelnou kontrolu katastru

Chci nezávazně ověřit cenu