Zaplaťte nám škodu, pane předsedo!

Sdílet na Facebook 23. září 2014

Společenství vlastníků svěřuje správu svého majetku volenému výboru. Ten se podle NoZ musí chovat jako řádný hospodář a je plně zodpovědný za škodu, kterou případně způsobí. s desítkami nájemníků v zádech je ale hlídání všech dluhů obtížné a klidu nepřispívá ani zdlouhavá práce soudů. Není tedy lepší těmto problémům předcházet a hlídat dění v domě automatickou službou?

„Moderní technologie používáme dnes téměř na vše a je jedno, jestli se jedná o dálkový ovladač nebo chytrý telefon. Jestliže tedy mohu ke správě SVJ využít nějakou automatickou službu, bylo by divné, kdybych to neudělal,“ vysvětlil hned na úvod našeho povídání místopředseda Lukáš Kozák. Patří totiž mezi stále se rozšiřující skupinu správců SVJ, kteří využívají automatickou službu pravidelná kontrola SVJ od Katastr365.cz.

„Tato služba má pro mě tři jasné důvody, proč jsem ji chtěl vyzkoušet. Jednak vždy jako první vím, co se v našem domě děje. Při jakékoliv změně na katastru mi přijde okamžitě zpráva, kdo který byt prodává, kde se mění vlastník nebo na jaký byt je zapsaná exekuce, zástava nebo věcné břemeno. S tím souvisí i druhá výhoda, že mám vždy aktuální a hlavně platný seznam vlastníků jednotek. Všichni asi víme, že toto nebylo možné ručně zvládnout bez chyb. To vše pod sebe shrnuje důvod třetí, a to je novinka v NOZ a jeho definice řádného hospodáře. Tím, že mám přehled, mi neutečou dluhy při vyúčtování, ani případné nároky z exekucí.“

Pravdou je, že § 159 NoZ svým „řádným hospodářem“ na všechny členy výborů SVJ přitvrdil. Nově k plnění těchto funkcí vyžaduje potřebné znalosti, loajalitu a pečlivost. Zkrátka, kdo nemá patřičné ekonomické, podnikatelské a legislativní znalosti, neměl by se do výboru nechat zvolit. NoZ mu totiž dává odpovědnost za škodu, na které by se případně podílel. A neinformovanost neomlouvá. Škodou může být například nedoplatek na vyúčtování majitele, který svůj byt prodal, ale neobtěžoval se s tím výbor seznámit. Nebo dluh, který by šel získat v rámci exekuce vypsané na byt vlastníka, pokud by se k ní výbor přihlásil včas.

„Už dávno nepočítám s tím, že se můžu spoléhat na to, že se každý vlastník v domě bude chovat slušně a bude plnit své povinnosti,“ popisuje svou zkušenost z Duchcova Lukáš Kozák. „I když by se měli lidé při stěhování přijít odhlásit nebo nahlásit, kolikrát jsem se o nových nájemnících dozvěděl s několikatýdenním zpožděním. Pak nastala honička s vyrovnáním vyúčtování starému majiteli a přepsáním na nového. Dnes mi služba Katastru365.cz pošle email, kdykoliv na katastru leží návrh na vklad na zápis nového vlastníka. Já tak mám min. 2O dnů, abych si ověřil, že mi stěhující se rodina nic nedluží
a přichystal platby na nového majitele.“

Jako řádný hospodář je třeba právě tyto situace hlídat a eliminovat tím možnost škod na společném majetku. Včasná informovanost je dobrá i pro připojení se k případné exekuci na majetku. „Ano, jakmile bude na některý z bytů vypsaná exekuce, opět se to okamžitě dozvím a můžu situaci řešit, aby se o své pohledávky SVJ přihlásilo včas,“ uvádí další příklad Lukáš Kozák s tím, že zvlášť v případech dluhů se nelze spoléhat na oznámení od majitelů.

 

Zvolte pravidelnou kontrolu katastru

Chci nezávazně ověřit cenu

 

Služba pravidelná kontrola SVJ od Katastr365.cz může ale také pomáhat zejména starším vlastníkům jednotek. opět v tom hraje roli NoZ, který na občana nakládá více zodpovědnosti a povinností. Vlastníkům nemovitostí vznikla povinnost kontrolovat si zápis v katastru, kde nově platí, že co je psáno, je také dáno, i kdyby se jednalo o úřednickou chybu nebo podvod, který by je o majetek mohl připravit.

My, co si s internetem denně tykáme, si můžeme svůj majetek nechat hlídat za necelých 200 Kč za rok. Co ale naši rodiče a prarodiče, kteří mnohdy ani počítač nemají? pokud výbor zvolí sledování celého SVJ, klesne cena za jednotku k 36 Kč/rok, a pokryje tím hlídání i starším spoluvlastníkům.

„Líbí se mi, že v jednom balíčku honím ty špatné a mohu pomoct i těm, kteří by o svůj majetek neprávem přišli,“ popisuje svou zkušenost Lukáš Kozák. „Jestliže se mi u paní Novákové, které je 80 let, objeví, že prodává svůj byt nebo má na něm exekuci, půjdu si to k ní ověřit a zeptat se, jestli je vše v pořádku. Možná mi řekne, že o všem ví, ale může se stát, že chce starou paní někdo o majetek připravit a já jí za 36 korun ročně zachráním střechu nad hlavou.“

Zákon neudává povinnost, aby si výbor tyto informace ověřoval. I pan Kozák by je mohl brát jen jako holou informaci a starat se pouze o vyrovnání závazků vůči SVJ a mít dokonale přichystaný seznam vlastníků na schůze SVJ. „Nestalo se mi, že by šlo o desítky případů měsíčně, kdy bych si musel něco osobně ověřit. Spíš to budou jednotky ročně, takže mě to nestojí žádný čas navíc. Je to jen dobrý pocit, že Kontrolu SVJ můžu využít i tímhle nápomocným směrem. Každý z nás bude jednou starý a určitě nepojmeme všechny technické inovace. Tady lze za pár korun zachránit majetek v hodnotě stovek tisíc, a nenechat utéct závazky dlužníků, tady nenadělat víc škody, než užitku.“

Proč hlídat své SVJ?

  • Splníte § 159 NOZ pro výkon řádného hospodáře.
  • Okamžitě víte o návrhu exekuce na jednotkách, zápisu věcného břemene i zástavy.
  • Máte aktuální přehled o prodejích a převodech ve vašem v SVJ.
  • Budete výborem pro lidi, především pak pro ty starší.

 

Zvolte pravidelnou kontrolu katastru

Chci nezávazně ověřit cenu