Rozhovory - SVJ

Rozhovor s členem výboru, ktery byl nucen zaplatit dluhy vlastníka ze své kapsy

3. prosince 2015

Když začala s novým občanským zákoníkem platit majetková odpovědnost členů výborů za způsobené škody společenství, pro mnohé to byl šok. Pro daleko větší skupinu členů výborů to neznamenalo vůbec nic. Nutno podotknout, že v ČR je cca 200 000 osob, které pracují ve výborech společenství zdarma nebo za velmi malou úplatu.
Valná většina do dnes vůbec více …

Pravidelná kontrola SVJ je stejně logická služba jako pojištění výboru

24. listopadu 2015

Pravidelná kontrola SVJ je stejně logická služba jako pojištění výboru.
Úspora času a přehled, co se v domě děje. To jsou nejčastěji zmiňované výhody, které dle zkušeností předsedy Ing. Karla Meda, přináší služba KatastrSVJ.cz

„Je vždy dobré vědět, že se děje nějaká změna,“ vysvětluje na úvod Karel Med. Jako předseda má na starosti na 150 bytových jednotek v Praze 9 a více …

Rozhovor s členem výboru, který čelí vymáhání škody na základě §159, NOZ

17. srpna 2015

Přinášíme upoutávku na rozhovor s členem výboru, který je jako jeden z prvních v České republice postaven odpovědnosti za způsobenou škodu při správě společenství vlastníků. Vše se změnilo s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 sb. , který společně se zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. činí z členů výborů a předsedů statutární orgány. Dají více …

Zaplaťte nám škodu, pane předsedo…

17. srpna 2015

Je tomu rok, kdy přišla na trh služba pro výbory SVJ, která hlídá všechny zápisy v katastru nemovitostí. Za tuto dobu si získala nejen mezi předsedy společenství značnou oblibu. Službu po celé ČR využívá přes 400 výborů. O velké spokojenosti hovoří také reference předsedů, kteří neváhají své hodnocení vyjádřit veřejně na stránkách poskytovatele KatastrSVJ.cz.
Za službou stojí tým pod vedením více …

Pohled očima správce

17. srpna 2015

S výpisy z katastru nemovitostí pracujeme velmi často – zvláště v období konání shromáždění vlastníků, kdy připravujeme prezenční listiny pro jednotlivá společenství podle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí. Velmi často se setkáváme s tím, že ani členové výboru nevědí, že se v jejich domě vyměnil vlastník, natož aby věděli, jestli na některého člena společenství nedolehla exekuce.
Centrum pro správu domů vč. hlídání více …

Zkušenosti předsedy SVJ v Příbrami, pana Radka Kvapila

26. března 2015

Přesvědčila mě až zkušenost. Naše SVJ už hlídáme.

Rizika § 159 pro výbor SVJ

23. února 2015

Vzhledem ke změně v odpovědnosti výborů dané novým občanským zákoníkem platným od 1. ledna 2014 jsme požádali advokáta, pana Mgr. Michala Klusáka, aby nám objasnil novinky týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou členem výboru. Zeptali jsme se jednoho z nejpovolanejších. Mgr. Klusák je specialistou na nový občanský zákoník a hlavním právním analytikem odborného serveru Katastr365.cz
Dají více …

Rozhovor s předsedou SVJ z Prahy 8, panem Zbyňkem Šíšou

24. ledna 2015

„Máme s našimi spoluvlastníky nadstandardně dobré vztahy a asi také hodně štěstí. I tak jsme si ale zřídili službu Pravidelná kontrola SVJ. Pro klid duše. Nikdy nevíte, co se může přihodit. A rozhodně ji nebudeme rušit,“ říká v dnešním rozhovoru Zbyněk Šíša, předseda SVJ z Prahy 8.

Rozhovor s členkou kontrolní komise SVJ paní B. Dvořákovou

23. září 2014

O tom, že členové výborů SVJ mají cítit zodpovědnost ke svěřenému majetku a nezapomenout na lidský přístup, jsme si povídali s členkou kontrolní komise družstva Kremnická Boženou Dvořákovou. Aby v Kremnické dostáli svým povinnostem, rozhodli se pro „hlídací“ službu Pravidelná kontrola jednotek SVJ od Katastr365.cz. Mají s ní jen pozitivní zkušenosti.

Zaplaťte nám škodu, pane předsedo!

23. září 2014

Společenství vlastníků svěřuje správu svého majetku volenému výboru. Ten se podle NoZ musí chovat jako řádný hospodář a je plně zodpovědný za škodu, kterou případně způsobí. s desítkami nájemníků v zádech je ale hlídání všech dluhů obtížné a klidu nepřispívá ani zdlouhavá práce soudů. Není tedy lepší těmto problémům předcházet a hlídat dění v domě více …